Wood Challenge 2012

Als inzending voor de WoodChallenge 2012 is een rekenvoorbeeld opgesteld met als doel de toepassing van het afstudeerwerk “Stapelen met houtskeletbouw” te demonstreren. In dit afstudeerwerk worden een berekeningswijze en modelleringsaanpak voorgesteld welke de bepaling mogelijk maakt van de schrankstijfheid
van het houtskeletbouw wand element.

Hoewel de berekeningen zich kenmerken door een technische karakter heb ik er naar gestreefd om de aanpak en resultaten ook voor een niet-technisch publiek inzichtelijk te maken. Het bepalen van de schrankstijfheid kan benodigd zijn voor het berekenen van

  1. de krachtsverdeling in de constructie,
  2. de vervormingen onder windbelasting,
  3. de gevoeligheid voor trillingen van de constructie,
  4. of het bepalen van de respons van de constructie op een aardbevingsbelasting.

Om de voorgestelde rekenwijze en modelleringsaanpak te demonstreren is een fictief gebouwontwerp gekozen. De berekening van stijfheid en vervormingen van de gebouwconstructie bij windbelasting is in het rekenvoorbeeld uitgewerkt.

Rekenvoorbeeld WoodChallenge

Rekenvoorbeeld WoodChallenge

  • Rekenvoorbeeld (in pdf): pdf_icon
In het rekenvoorbeeld beschouwde ontwerp

In het rekenvoorbeeld beschouwde ontwerp

In onderstaande afbeelding is het gebouwontwerp weergegeven. Met behulp van dit gebouwontwerp is gedemonstreerd hoe het afstudeerwerk “Stapelen met houtskeletbouw” praktisch toegepast kan worden om de vervormingen ten gevolge van windbelasting te voorspellen.

  • 3dmodel (3d PDF downloaden naar uw pc)