Rekenvoorbeelden bij NPR 9998 (2015)

De rekenvoorbeelden bij NPR 9998 zijn nu te downloaden via de site van NEN: Rekenvoorbeelden NPR 9998. De inhoud van deel 3 (vanaf pagina 85 van de pdf) is tot stand gekomen met medewerking van Ingenieursbureau Boorsma in de “TGB-Hout commissie” (zoals deze normcommissie van NEN informeel wordt aangeduid). De in verband met de bepaling van de eigenfrequentie benodigde berekening van de gebouwstijfheid is gebaseerd op de kennis vanuit het afstudeerwerk “Stapelen met houtskeletbouw”.

Rekenvoorbeelden bij NPR 9998 2015

Rekenvoorbeelden bij NPR 9998 2015

NPR 9998:2015 (Definitief)

Op de valreep van 2015 heeft NEN de definiteve versie van NPR 9998 gepubliceerd:

Vanaf nu kan deze norm gebruikt worden voor het constructief ontwerp en de berekening van aardbevingsbestendige gebouwen. De houtskeletbouw bouwmethode heeft wat dit betreft grote voordelen: het is een licht (massa) en flexibel (stijfheid) bouwsysteem. Ingenieursbureau Boorsma kan u van dienst zijn bij het ontwerpen en berekenen van aardbevingsbestendige gebouwen of bouwconcepten in hout, houtskeletbouw, of andere constructietypen (staal, metselwerk, beton). Reeds in 2012 hebben we op basis van onze jarenlange ervaring en kennis in de houtskeletbouw wereld een rekenmethode en modelleringswijze ontwikkeld voor het berekenen van de stijfheid van de houtskeletbouwconstructie. Mede op basis van de door ons ontwikkelde kennis worden door diverse marktpartijen initiatieven ontplooid:

Bent u op zoek naar constructief advies met betrekking tot de aardbevingsbestendigheid van uw gebouwontwerp of bouwconcept? Neem dan contact met ons op via onze website: www.boorsma-consultants.nl of het contactformulier op deze website.

NPR 9998:2015 (Ontwerp)

Eerder refereerden we aan de nieuwe praktijkrichtlijn voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw en de grondslagen voor het bepalen van de aardbevingsbelasting in Groningen. Het ontwerp van dit document is klaar en gratis te downloaden van de site van NEN: NPR 9998:2015. Normaal gesproken zijn de NEN-richtlijnen niet gratis te downloaden. De NPR 9998 wordt u nu door het ministerie van Economische Zaken beschikbaar gesteld. NPR 9998 geeft praktische methoden en rekenregels voor het verbeteren van de robuustheid tegen belastingen van aardbevingen voor gebouwen voor de door gaswinning opgwekte aardbevingen in de provincie Groningen. De norm kan worden gebruikt voor nieuwbouw, verbouw en controle van (gebouw)constructies. De NPR is gebaseerd op Eurocode 8 (NEN-EN 1998-serie). In de komende tijd is het ontwerp van de norm beschikbaar voor commentaar door experts in het vakgebied waarna een definitieve versie volgt. De ingenieurs van Ingenieursbureau Boorsma zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe norm voor wat betreft de berekening en controle van houtconstructies op seismische belastingen.

Welkom!

Deze website biedt u alle informatie rondom het afstudeerwerk “Stapelen met houtskeletbouw” van Tunis Hoekstra. Het doel van de website is meervoudig. Allereerst biedt het aanvullende informatie bij het afstudeerwerk. De inhoud van het afstudeeronderzoek heeft een technisch karakter. Om de relevantie van het onderzoek richting een niet-technisch publiek aan te tonen, is het nodig de resultaten in breder perspectief te tonen. In de eindrapportage van het afstudeerwerk is hier ook aandacht aan besteed. In verband hiermee wil deze website een blijvend actueel kader bieden. De titel van het afstudeerwerk refereert aan het meerlaags bouwen met hout, of ook wel verdiepingsbouw in hout. Ik hoop dat mijn afstudeerwerk op deze wijze een bijdrage zal leveren aan het realiseren van meerlaags bouwen met hout in Nederland.

portretfoto

 Ir. T. (Tunis) Hoekstra

Alumnus @TUDelft faculteit Civiele Techniek
Civiel Ingenieur bij Ingenieursbureau Boorsma te Drachten