Bosrankweg Amsterdam-Noord

Wanneer u zich de prijswinnende inzending voor de Woodchallenge 2012 nog herinnerd, dan komt de rechter woning in onderstaande foto u wellicht bekend voor. Destijds was ik op zoek naar een gebouwontwerp waarmee de door mij voorgestelde berekeningswijze kon worden gedemonstreerd. Als inzending voor de Woodchallenge 2012 heb ik destijds op basis van mijn afstudeeronderzoek een rekenvoorbeeld gemaakt waarin de stijfheid van houtskeletbouwconstructie van het getoonde gebouw werd berekend. Tot dan toe was hier in de Nederlandse ingenieurspraktijk nog geen methode voor. Door middel van berekening kon een uitspraak worden gedaan over de te verwachten vervormingen van dit gebouw.

Op de site Ilovenoord.nl kwam ik een foto tegen waarop te zien is dat het gebouw inmiddels is gerealiseerd. Het ontwerp dat ik destijds mocht gebruiken voor het demonstreren van de berekeningswijze is gemaakt door Visual Artist Gerbrand Burger en het gebouw betreft zijn eigen woning annex atelier.

Woning aan de Bosrankweg Amsterdam

Woning aan de Bosrankweg Amsterdam

De kavel aan de Bosrankweg in Amsterdam-Noord maakt deel uit van het project Buiksloterham en is een zogenaamde zelfbouwkavel. Het is opvallend dat een groot deel van de relatief hoge en slanke woningen (deels) in houtskeletbouw worden uitgevoerd. Zie bijvoorbeeld hier en hier. Het tekenwerk en de productie van de houtskeletbouw vloer-, dak-, en wandelementen is uitgevoerd door Bouwbedrijf Postma uit Kootstertille.

Tekenwerk HSB-elementen door Bouwbedrijf Postma Kloostertille

Tekenwerk HSB-elementen door Bouwbedrijf Postma Kloostertille

Omdat Ingenieursbureau Boorsma BV de stijfheid van de houtskeletbouwconstructie door middel van berekening kan aantonen is een staalconstructie niet altijd meer nodig. In het bovenstaande project heeft dit geresulteerd in een duurzamer ontwerp en een kleinere ecologische voetafdruk ten opzichte van andere (vergelijkbare) woningen in de straat.