Afstudeerwerk

Stapelen met houtskeletbouw.

Deze website biedt u alle informatie rondom het afstudeerwerk “Stapelen met houtskeletbouw” van Tunis Hoekstra. Het doel van de website is meervoudig. Allereerst biedt het aanvullende informatie bij het afstudeerwerk. De inhoud van het afstudeeronderzoek heeft een technisch karakter. Om de relevantie van het onderzoek richting een niet-technisch publiek aan te tonen, is het nodig de resultaten in breder perspectief te tonen. In de eindrapportage van het afstudeerwerk is hier ook aandacht aan besteed. In verband hiermee wil deze website een blijvend actueel kader bieden. De titel van het afstudeerwerk refereert aan het meerlaags bouwen met hout, of ook wel verdiepingsbouw in hout. Ik hoop dat mijn afstudeerwerk op deze wijze een bijdrage zal leveren aan het realiseren van meerlaags bouwen met hout in Nederland.

portretfoto

 Ir. T. (Tunis) Hoekstra

In het kort

Houtconstructies worden steeds meer toegepast. Enerzijds vanwege de toenemende vraag naar duurzamere constructiemethoden in de utiliteit- en woningbouw anderzijds vanwege technische en marktgerelateerde redenen. Hierdoor staat ook de meerlaagse houtskeletbouw opnieuw in de belangstelling voor de constructie van middelgrote (hoge) gebouwen.

In Eurocode 5, de Europese norm voor het constructief ontwerp van houtconstructies, wordt geen aandacht geschonken aan het berekenen van de schrankstijfheid van de houtskeletbouw stabiliteitswand. Inzicht in de stijfheid van de houtskeletbouwconstructie is echter vereist voor het berekenen van de vervormingen van, en krachtsverdeling in de houtskeletbouwconstructie, als gevolg van windbelasting. In de Nederlandse constructeurspraktijk blijkt sprake te zijn van een kennisleemte met betrekking tot dit onderwerp. In Eurocode 5 zijn wel rekenregels gegeven voor het bepalen van de schrankweerstand (sterkte) van het houtskeletbouw wandelement, maar niet voor de schrankstijfheid. 

In het afstudeerwerk “Stapelen met houtskeletbouw” wordt een berekeningswijze en aanpak voor de modellering voorgesteld voor het bepalen van de schrankstijfheid van het stabiliteitselement in meerlaagse houtskeletbouw. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van meerlaagse houtskeletbouw constructies. De ontwikkelde kennis is tevens bijzonder bruikbaar gebleken voor het aardbevingsbestendig ontwerpen van houtskeletbouwconstructie in Groningen.

Werkwijze

De kern van het afstudeeronderzoek bestond uit het opstellen van een analytische berekeningswijze voor het berekenen van de schrankstijfheid van het houtskeletbouw wandelement. Op basis van de testresultaten die in het literatuuronderzoek bijeengebracht waren, zijn waarden voor de schrankstijfheid bepaald voor 31 testen, hiermee kon de berekeningswijze worden geverifieerd. Vervolgens is een eenvoudig te interpreteren aanpak voor de modellering bepaald welke geschikt is voor gebruik in een gangbaar raamwerkprogramma. Tenslotte zijn de modelleringsaanpak, en de analytische berekeningswijze gebruikt om de schrankstijfheid van geperforeerde wanden, wandelementen voorzien van openingen voor ramen, deuren, of andersoortige sparingen, te bepalen.

Conclusie
De componenten in de schrankstijfheid van het houtskeletbouw wandelement zijn bepaald, en worden in rekening gebracht met een analytische berekeningswijze. Met behulp van deze berekeningswijze en de voorgestelde modellering, kan een bruikbare voorspelling worden gemaakt van de te verwachten vervormingen en trillingen in bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT), en krachtsverdeling in uiterste grenstoestand (UGT), ten behoeve van het constructief ontwerp van meerlaagse houtskeletbouw.

Thesis cover

Thesis cover

Zie de downloadpagina voor een technisch inhoudelijk uittreksel van het afstudeerwerk.

Hieronder is de afstudeerpresentatie weer gegeven.

Periode van onderzoek
mei 2011 – april 2012

Nieuwsbrieven
pdf_icon Nieuwsbrief 6 juli 2011
pdf_icon Nieuwsbrief 17 oktober 2011:
pdf_icon Nieuwsbrief 13 maart 2012:
pdf_icon Uitnodiging afstudeerpresentatie:

Afstudeercommissie
Prof.dr.ir. J.W.G. van de Kuilen,
Ir. G.J.P. Ravenshorst,
Ir. P.A. de Vries,
Dr.ir. M.A.N. Hendriks,
Ir. J.K.A. Banga

Over de auteur

Tunis Hoekstra behaalde zijn Master of Science (Ingenieurstitel) bij zijn afstuderen aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft in 2012. Vanaf dat moment is hij werkzaam als all-round ingenieur bij Ingenieursbureau Boorsma te Drachten. Bezoek de website voor meer informatie: www.boorsma-consultants.nl

Trefwoorden

Meerlaags, houtskeletbouw, HSB, hout, skelet, bouw, stijf, schrank, stijfheid, schranken, meerlaagse, verbindingsmiddelen, verbinding, nagels, schroeven, gips, karton, vezel, plaat, beplating, test, berekening, modelleren, literatuur, onderzoek, Kser, ks, Ku, racking, stiffness, racking, stiffness, timber, frame, wall, shear, element, deformation, eurocode, multi, storey, osb, plywood, particleboard, gypsum, triplex, multiplex, fastener, hold, down, hold-down, multi-storey, analysis, calculation, model, modelling, slip, modulus, shear, sheathing, compression, perpendicular, grain, racking, truss, brace, perforation, perforated, board.