Rekenvoorbeelden bij NPR 9998 (2015)

De rekenvoorbeelden bij NPR 9998 zijn nu te downloaden via de site van NEN: Rekenvoorbeelden NPR 9998. De inhoud van deel 3 (vanaf pagina 85 van de pdf) is tot stand gekomen met medewerking van Ingenieursbureau Boorsma in de “TGB-Hout commissie” (zoals deze normcommissie van NEN informeel wordt aangeduid). De in verband met de bepaling van de eigenfrequentie benodigde berekening van de gebouwstijfheid is gebaseerd op de kennis vanuit het afstudeerwerk “Stapelen met houtskeletbouw”.

Rekenvoorbeelden bij NPR 9998 2015

Rekenvoorbeelden bij NPR 9998 2015

NPR 9998:2015 (Definitief)

Op de valreep van 2015 heeft NEN de definiteve versie van NPR 9998 gepubliceerd:

Vanaf nu kan deze norm gebruikt worden voor het constructief ontwerp en de berekening van aardbevingsbestendige gebouwen. De houtskeletbouw bouwmethode heeft wat dit betreft grote voordelen: het is een licht (massa) en flexibel (stijfheid) bouwsysteem. Ingenieursbureau Boorsma kan u van dienst zijn bij het ontwerpen en berekenen van aardbevingsbestendige gebouwen of bouwconcepten in hout, houtskeletbouw, of andere constructietypen (staal, metselwerk, beton). Reeds in 2012 hebben we op basis van onze jarenlange ervaring en kennis in de houtskeletbouw wereld een rekenmethode en modelleringswijze ontwikkeld voor het berekenen van de stijfheid van de houtskeletbouwconstructie. Mede op basis van de door ons ontwikkelde kennis worden door diverse marktpartijen initiatieven ontplooid:

Bent u op zoek naar constructief advies met betrekking tot de aardbevingsbestendigheid van uw gebouwontwerp of bouwconcept? Neem dan contact met ons op via onze website: www.boorsma-consultants.nl of het contactformulier op deze website.

Aardbevingsbestendig bouwen met houtskeletbouw

De uitstekende eigenschappen van houtskeletbouw en houtconstructies (licht van gewicht, sterk en duurzaam) kwamen in de afgelopen dagen goed voor het
voetlicht in de media:

Hierbij ging het om het volgende:

‘AARDBEVINGSBESTENDIGE HUIZEN IN GRONINGEN’
Onlangs maakte de Nederlandse Aardolie Maatschappij bekend, dat zij een innovatie-initiatief voor houtskeletbouw financieel gaat ondersteunen. NAM én andere deskundigen zien in houtskeletbouw een oplossing voor aardbevingbestendig bouwen in de gaswinnings- en risicogebieden in Groningen.

Voldoende concreet
De NAM heeft, in het kader van haar Nieuwbouw Innovatieregeling, het initiatief van VDM Woningen, NBvT, SHR, SKH, De Groot Vroomshoop, Toeck en de TU Eindhoven, om te komen tot woningen die specifiek aardbevingsbestendig zijn, beoordeeld. Na beraad concludeerde de jury, dat het plan voldoende concreet is om financieel te worden ondersteund. Houtskeletbouw is van nature, mede dankzij de relatief lichte materialen, al aardbevingsbestendig. In het initiatief is sprake van een nieuwe, zeer innovatieve indeling en daarmee samenhangende constructieve invulling. De bijzondere kwaliteiten op het gebied van aardbevingsbestendigheid van houtskeletbouw nemen daarmee nog verder toe.

Bewezen methodiek
Houtskeletbouw heeft zich al jarenlang bewezen als bouwmethode: minimale foutkansen door gecontroleerde prefabricage in een geconditioneerde fabriekshal. Daarnaast zijn de kenmerken perfect binnenklimaat en een lage energielast passend in deze tijd. Het toepassen van hout als meest duurzame grondstof én de schokbestendige kwaliteiten vervolmaken de voordelen van deze bouwmethode. Het verheugd de initiatiefnemers dat voor veeleisende omstandigheden (in Groningen) houtskeletbouw nu als oplossing wordt erkend.
(Buildingbusiness.nl)

NPR 9998:2015 (Ontwerp)

Eerder refereerden we aan de nieuwe praktijkrichtlijn voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw en de grondslagen voor het bepalen van de aardbevingsbelasting in Groningen. Het ontwerp van dit document is klaar en gratis te downloaden van de site van NEN: NPR 9998:2015. Normaal gesproken zijn de NEN-richtlijnen niet gratis te downloaden. De NPR 9998 wordt u nu door het ministerie van Economische Zaken beschikbaar gesteld. NPR 9998 geeft praktische methoden en rekenregels voor het verbeteren van de robuustheid tegen belastingen van aardbevingen voor gebouwen voor de door gaswinning opgwekte aardbevingen in de provincie Groningen. De norm kan worden gebruikt voor nieuwbouw, verbouw en controle van (gebouw)constructies. De NPR is gebaseerd op Eurocode 8 (NEN-EN 1998-serie). In de komende tijd is het ontwerp van de norm beschikbaar voor commentaar door experts in het vakgebied waarna een definitieve versie volgt. De ingenieurs van Ingenieursbureau Boorsma zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe norm voor wat betreft de berekening en controle van houtconstructies op seismische belastingen.

Bouwen met hout in aardbevingsgebieden

Binnenkort meer hierover:

‘HOUT ZEER GESCHIKT VOOR BOUWEN IN AARDBEVINGSGEBIEDEN’
Richtlijnen
Er is steeds meer behoefte aan richtlijnen die van toepassing zijn bij het ontwerpen en toetsen van aardbevingsbestendige bouwconstructies bij bevingen als gevolg van gaswinning. Het NEN werk aan het opstellen van een Nederlandse Praktijkrichtlijn in voorbereiding op de Nationale Bijlagen van Eurocode 8. (Houtblad.nl) 

(NEN.nl 1 / 2) In september 2013 is een commissie van experts gestart om in aanloop op de Nationale bijlage van de Eurocodes voor aardbevingen (Eurocode 8) een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) te maken: NPR 9998. Het opstellen van de NPR is complex doordat de aardbevingen door gaswinning in Groningen mogelijk verschillen van natuurlijke bevingen zoals die elders in de wereld plaatsvinden. De Groningse bevingen hebben consequenties voor de kracht en belasting op bouwwerken. Daarom is een passende oplossing nodig. Tot het verschijnen van NPR 9998 is er een Interim Advies: ‘Voorlopige ontwerpuitgangspunten voor nieuwbouw en verbouw onder aardbevingsbelasting ten gevolge van de gaswinning in het Groningenveld’.

Bosrankweg Amsterdam-Noord

Wanneer u zich de prijswinnende inzending voor de Woodchallenge 2012 nog herinnerd, dan komt de rechter woning in onderstaande foto u wellicht bekend voor. Destijds was ik op zoek naar een gebouwontwerp waarmee de door mij voorgestelde berekeningswijze kon worden gedemonstreerd. Als inzending voor de Woodchallenge 2012 heb ik destijds op basis van mijn afstudeeronderzoek een rekenvoorbeeld gemaakt waarin de stijfheid van houtskeletbouwconstructie van het getoonde gebouw werd berekend. Tot dan toe was hier in de Nederlandse ingenieurspraktijk nog geen methode voor. Door middel van berekening kon een uitspraak worden gedaan over de te verwachten vervormingen van dit gebouw.

Op de site Ilovenoord.nl kwam ik een foto tegen waarop te zien is dat het gebouw inmiddels is gerealiseerd. Het ontwerp dat ik destijds mocht gebruiken voor het demonstreren van de berekeningswijze is gemaakt door Visual Artist Gerbrand Burger en het gebouw betreft zijn eigen woning annex atelier.

Woning aan de Bosrankweg Amsterdam

Woning aan de Bosrankweg Amsterdam

De kavel aan de Bosrankweg in Amsterdam-Noord maakt deel uit van het project Buiksloterham en is een zogenaamde zelfbouwkavel. Het is opvallend dat een groot deel van de relatief hoge en slanke woningen (deels) in houtskeletbouw worden uitgevoerd. Zie bijvoorbeeld hier en hier. Het tekenwerk en de productie van de houtskeletbouw vloer-, dak-, en wandelementen is uitgevoerd door Bouwbedrijf Postma uit Kootstertille.

Tekenwerk HSB-elementen door Bouwbedrijf Postma Kloostertille

Tekenwerk HSB-elementen door Bouwbedrijf Postma Kloostertille

Omdat Ingenieursbureau Boorsma BV de stijfheid van de houtskeletbouwconstructie door middel van berekening kan aantonen is een staalconstructie niet altijd meer nodig. In het bovenstaande project heeft dit geresulteerd in een duurzamer ontwerp en een kleinere ecologische voetafdruk ten opzichte van andere (vergelijkbare) woningen in de straat.

Houtskeletbouw België

Wat de laatste tijd opvalt is het nieuws dat de toepassing van houtskeletbouw in België opmerkelijk toeneemt. Deze berichten zijn herkenbaar in de zin dat verzoek om informatie via deze site voor een groot deel van bedrijven uit België (of actief in België) afkomstig is. Zo is er onlangs contact geweest met het Technisch Centrum der Houtnijverheid (CTIB-TCHN). Een aardig item over het toepassen van houtskeletbouw in België is hier te zien.

8 laagse houtbouw in Bad Aibling Duitsland

Voor een mooi stukje film van 8 etages hout in Bad-Aibling klik hier. De dragende elementen van het gebouw zijn uitgevoerd kruislaaghout, de gevels en ruimte en woningscheidende wanden in houtskeletbouw. Het geheel is geconstrueerd rondom een prefab betonnen trappenhuis en liftschacht.