Welkom!

Deze website biedt u alle informatie rondom het afstudeerwerk “Stapelen met houtskeletbouw” van Tunis Hoekstra. Het doel van de website is meervoudig. Allereerst biedt het aanvullende informatie bij het afstudeerwerk. De inhoud van het afstudeeronderzoek heeft een technisch karakter. Om de relevantie van het onderzoek richting een niet-technisch publiek aan te tonen, is het nodig de resultaten in breder perspectief te tonen. In de eindrapportage van het afstudeerwerk is hier ook aandacht aan besteed. In verband hiermee wil deze website een blijvend actueel kader bieden. De titel van het afstudeerwerk refereert aan het meerlaags bouwen met hout, of ook wel verdiepingsbouw in hout. Ik hoop dat mijn afstudeerwerk op deze wijze een bijdrage zal leveren aan het realiseren van meerlaags bouwen met hout in Nederland.

portretfoto

 Ir. T. (Tunis) Hoekstra

Alumnus @TUDelft faculteit Civiele Techniek
Civiel Ingenieur bij Ingenieursbureau Boorsma te Drachten