#

Testpagina houtcalculator.

De rekentool Rc-waarde en houtpercentage van houtskeletbouw (HSB) elementen wordt u aangeboden door Ingenieursbureau Boorsma en Nieman Raadgevende Ingenieurs. Met de rekentool kunt u vroegtijdig inzicht krijgen in het benodigde houtpercentage en de Rc-waarde van uw ontwerp. Door gebruik te maken van de rekentool voorkomt u verassingen later in het bouwproces. Komt u pas bij de detailengineering door de HSB leverancier er achter dat een element niet voldoet? Kent u het probleem van dikkere elementen en kleinere sparingen op een laat moment in het bouwproces? Maak dan gebruik van onze tool! Vul op deze pagina uw naam, organisatie en e-mailadres in en krijg toegang tot de tool.

Download hier de handleiding.

Deze rekentool wordt u gratis ter beschikking gesteld door Ingenieursbureau Boorsma B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. De rekentool is zeer zorgvuldig opgesteld conform de Nederlandse regelgeving. Ingenieursbureau Boorsma B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het gebruik en de berekende resultaten. Evenmin geldt aansprakelijkheid voor schade – daaronder inbegrepen maar daartoe niet beperkt, de schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies aan
bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk of ander verlies – welke ontstaan zou zijn door het gebruik van deze rekentool, zelfs indien Ingenieursbureau Boorsma B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. op de hoogte werden gesteld van het risico van dergelijke schade. Ingenieursbureau Boorsma B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. houden zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving specificaties aan te passen

Copyright © 2017, Ingenieursbureau Boorsma B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.