Rekenvoorbeelden bij NPR 9998 (2015)

De rekenvoorbeelden bij NPR 9998 zijn nu te downloaden via de site van NEN: Rekenvoorbeelden NPR 9998. De inhoud van deel 3 (vanaf pagina 85 van de pdf) is tot stand gekomen met medewerking van Ingenieursbureau Boorsma in de “TGB-Hout commissie” (zoals deze normcommissie van NEN informeel wordt aangeduid). De in verband met de bepaling van de eigenfrequentie benodigde berekening van de gebouwstijfheid is gebaseerd op de kennis vanuit het afstudeerwerk “Stapelen met houtskeletbouw”.

Rekenvoorbeelden bij NPR 9998 2015

Rekenvoorbeelden bij NPR 9998 2015