NPR 9998:2015 (Ontwerp)

Eerder refereerden we aan de nieuwe praktijkrichtlijn voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw en de grondslagen voor het bepalen van de aardbevingsbelasting in Groningen. Het ontwerp van dit document is klaar en gratis te downloaden van de site van NEN: NPR 9998:2015. Normaal gesproken zijn de NEN-richtlijnen niet gratis te downloaden. De NPR 9998 wordt u nu door het ministerie van Economische Zaken beschikbaar gesteld. NPR 9998 geeft praktische methoden en rekenregels voor het verbeteren van de robuustheid tegen belastingen van aardbevingen voor gebouwen voor de door gaswinning opgwekte aardbevingen in de provincie Groningen. De norm kan worden gebruikt voor nieuwbouw, verbouw en controle van (gebouw)constructies. De NPR is gebaseerd op Eurocode 8 (NEN-EN 1998-serie). In de komende tijd is het ontwerp van de norm beschikbaar voor commentaar door experts in het vakgebied waarna een definitieve versie volgt. De ingenieurs van Ingenieursbureau Boorsma zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe norm voor wat betreft de berekening en controle van houtconstructies op seismische belastingen.